Αρχική Ένα επίπεδο πίσω Γενικά Πύλες Software (προγρ) ασκήσεις σχέδια μαθημάτων Σχ Σύμβ-Γραφεία Εκπ/κά Προγράμ Τέχνη Φυσ-Χημεία-Βιολογ Μαθηματικά Γλώσσα ιστορία περιβάλλον θρησκευτικά γεωγραφία λογοτεχνία αστρονομία


Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α


 

Το skoool.gr είναι μια πρωτοποριακή προσπάθεια που γίνεται από την Intel ®προκειμένου ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός να γίνει λήπτης καινοτόμων και πρωτοποριακών διαδραστικών εκπαιδευτικών πόρων με την χρήση τεχνολογιών αιχμής.
Εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες από το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
Ο «Ελληνικός Κόσμος», το Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, αποτελεί ένα υπερσύγχρονο Πολιτιστικό Κέντρο και Mουσείο που ξεχωρίζει για τα πρωτοποριακά προγράμματά του.
Ψηφιακά εκπαιδευτικά βοηθήματα για τις πανελλαδικές εξετάσεις από το Υπουργείο Παιδείας
Η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Τάξης 'η-τ@ξη' απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το Ίδρυμα συντονίζει και το πρόγραμμα "Οικολογικά Σχολεία".